Hoppa till huvudinnehåll
Gullbergsvass

Välkommen till SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB emitterar obligationer som är säkerställda. SFF finansierar fastigheter åt Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och noteras på Nasdaq Stockholm. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden säkerheter i en diversifierad och högkvalitativ fastighetsportfölj. 

Delårsrapport

SFF ägs till lika delar av de noterade fastighetsbolagen Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget lanserades i januari 2015 och sedan hösten 2015 har SFF ett Grönt ramverk och emitterar även Gröna obligationer under bolagets MTN-program. Syftet är att underlätta finansiering av klimatsmarta och ekologiskt hållbara fastigheter. SFF arbetar för att stödja den gröna obligationsmarknaden, och de Gröna obligationerna noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. 

Delårsrapport januari - juni 2023

Senaste nyheter

Nyhet
14 nov 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2023-11-14. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
Pressmeddelande
1 nov 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 148. Den nya obligationen har emitterats till en marginal om 3-månaders Stibor plus 1,65 %. Obligationslånet förfaller 2025...
Nyhet
23 okt 2023
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2023-10-23. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.