Hoppa till huvudinnehåll
Gullbergsvass

Välkommen till SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB emitterar obligationer som är säkerställda. SFF finansierar fastigheter åt Catena, Diös, Fabege, Platzer och Wihlborgs.

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och noteras på Nasdaq Stockholm. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden säkerheter i en diversifierad och högkvalitativ fastighetsportfölj. 

Års-och hållbarhetsredovisning 2023

SFF ägs till lika delar av de noterade fastighetsbolagen Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Bolaget lanserades i januari 2015 och sedan hösten 2015 har SFF ett Grönt ramverk och emitterar även Gröna obligationer under bolagets MTN-program. Syftet är att underlätta finansiering av klimatsmarta och ekologiskt hållbara fastigheter. SFF arbetar för att stödja den gröna obligationsmarknaden, och de Gröna obligationerna noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. 

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Senaste nyheter

Nyhet
25 apr 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2024-03-31. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.
Pressmeddelande
5 apr 2024
Finansinspektionen har godkänt SFFs prospekt med en ram om 12 000 Mkr för obligationer som är säkerställda. Det nya grundprospektet är daterat den 5 april 2024 och det uppdateras årligen. Prospektet...
Nyhet
15 mar 2024
Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2024-03-25. Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.