Svensk FastighetsFinansiering

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden via ett säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pantbrev i fastigheter och noteras på Nasdaq Stockholm. Genom SFF får investerare på obligationsmarknaden säkerheter i en diversifierad och högkvalitativ fastighetsportfölj.

SFF ägs till lika delar av de noterade fastighetsbolagen Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. 

Bolaget lanserades i januari 2015 och sedan hösten 2015 har SFF ett Grönt ramverk och emitterar även Gröna obligationer under bolagets MTN-program. Syftet är att underlätta finansiering av klimatsmarta och ekologiskt hållbara fastigheter. SFF arbetar aktivt för att stödja den gröna obligationsmarknaden, och de Gröna obligationerna noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

 

Delårsrapport januari-juni 2023

Ladda ner Delårsrapport januari-juni 2023

 

Hansan AB är service agent för SFF

Hansan är Svensk FastighetsFinansierings service agent. I deras uppdrag ingår att sköta SFFs kapitalförvaltning, administration och redovisning. Hansan ansvarar också för information till marknaden, intressenter, investerare och ägare, samt publicerar pressmeddelanden och finansiella rapporter på denna webbplats: www.svenskfastighetsfinansiering.se

Läs mer om Hansan här.