Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFF emitterar gröna 5-åriga obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt grönt obligationslån som förfaller 2029-06-18. Emitterad volym är 280 Mkr och obligationsnumret är 152. Obligationen löper med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,35 %. Nordea har agerat rådgivare till SFF i denna transaktion.      

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se.

  • Efterfrågan på obligationer är stark, vilket är positivt, och SFF kommer att fortsätta vara aktiv i obligationsmarknaden, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29          

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14