Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande

SFFs rating om BBB+ med stabila utsikter bekräftas

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har idag av NCR erhållit kreditratingen BBB+ med stabila utsikter. Den starka ratingen bygger som tidigare på låntagarnas högkvalitativa fastigheter som SFF finansierar, låg risknivå, stabil verksamhet och långsiktiga agerande i marknaden. SFF ser ljust på framtiden och sin verksamhet inför 2024.     

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Mer information om SFF och bolagets kreditrating  finns på bolagets webbplats, www.svenskfastighetsfinansiering.se. Mer rating information   finns att läsa hos NCR: https://nordiccreditrating.com/article/svensk-fastighetsfinansiering-ab-publ-bbb-long-term-issuer-rating-affirmed-outlook-stable-3

  • Det är glädjande att SFFs stabila och starka kreditvärdighet uppskattas av NCR och investerare i obligationsmarknaden, kommenterar Claes Helgstrand, VD för SFF.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)                 

För ytterligare information, vänligen kontakta:      

Åsa Bergström, Ordförande, tel 08-555 148 29          

Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14

 

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande nämnda kontaktpersoners försorg, för 
offentliggörande vid tidpunkt enligt ovan.

 

Svensk FastighetsFinansiering AB är ett finansbolag, som emitterar obligationer på den svenska kapitalmarknaden
via säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Obligationerna är säkerställda med pant i fastigheter, och noteras på
Nasdaq Stockholm. Genom SFF fårinvesterare på obligationsmarknaden, säkerhet i en diversifierad och högkvalitativ           fastighetsportfölj.