Hoppa till huvudinnehåll
StJörgen

Bolagsstyrning

Nordstaden

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten regleras av svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen samt andra relevanta lagar och regelverk. SFF tillämpar Svensk kod för bolagstyrning (Koden) vars övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Bolagets verksamhet styrs också av olika styrdokument antagna av Bolagets styrelse.