Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Bolagsstyrningsrapporter

Svensk FastighetsFinansiering AB, är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagsstyrning utgår från bolagsordningen, aktiebolagslagen, noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm för räntebärande instrument samt andra relevanta lagar och regler. SFF tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) vars övergripande syfte är att bidra till förbättrad styrning av svenska bolag. Bolagets verksamhet styrs också av olika styrdokument antagna av Bolagets styrelse. Bolaget har obligationer som är noterade på Nasdaq Stockholm.