Nya SFF

2022-12-19 10:35

Marknadsvärde fastigheter per 2022-12-19

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag...Läs mer

2022-11-16 09:41

Marknadsvärde fastigheter per 2022-11-16

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-11-16.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-11-07 14:26

Marknadsvärde fastigheter per 2022-10-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-10-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-11-01 14:00

SFF rapporterar scope 1 och 2 för bolaget och pantsatta fastigheter

Styrelsen för Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har beslutat att redovisa scope 1 och 2 för bolaget och för den säkerställda utlåningsportföljen. Tidigare...Läs mer

2022-10-21 14:44

Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rappporter.Läs mer

2022-09-09 09:36

Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-07

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-08-16 10:04

SFF publicerar halvårsrapport för 2022

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2022. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...Läs mer

2022-07-08 14:05

Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-06-07 13:59

Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-03

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-05-10 07:58

Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages