Nya SFF

2021-03-03 15:00

SFF uppdaterar obligationsprospekt

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 3 mars 2021 ersätter det tidigare grundprospektet daterat 11 februari 2020....Läs mer

2021-03-02 08:03

Årlig rapport investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag årlig rapport till investrare i Gröna obligationer.Läs mer

2021-02-22 09:00

SFF publicerar årsredovisning för 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande....Läs mer

2021-02-05 13:00

Marknadsvärde Fastigheter 2021-02-05

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-02-05.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-01-27 15:41

Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2020-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.

 Läs mer

2021-01-18 09:00

SFF emitterar obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer om 166 Mkr. Bolaget har öppnat lån nr 141. Lån 141 är en obligation som löper med en kupong om 3...Läs mer

2020-12-15 10:49

GRÖNT INVESTERARBREV LÅN 139 OCH 140

...Läs mer

2020-12-09 09:32

Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-14

Svensk FastighetsFinansiering AB. publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-14.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-12-03 11:13

GRÖNT INVESTERARBREV LÅN- 133

Svensk FastighetsFinansiering AB har utökat ett Grönt obligationslån 133, se Brev till investerare 2020-12-03 obl 133Läs mer

2020-12-03 11:00

GRÖNT INVESTERARBREV LÅN 138

Svensk FastighetsFinansiering har emitterat Gröna obligationer, se mer i brev till investerare, daterat 2020-12-03Läs mer

Pages