Nya SFF

2023-09-06 14:56

Marknadsvärde fastigheter per 2023-09-01

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-09-01.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2023-08-21 10:30

SFF - Delårsrapport jan - jun 2023

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets delårsrapport för 2023. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB,...Läs mer

2023-07-07 10:43

Marknadsvärde fastigheter per 2023-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2023-05-30 13:58

Marknadsvärde fastigheter per 2023-05-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-05-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2023-05-17 09:00

SFF emitterar kort 2-års obligation

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat ett nytt obligationslån nr 147. Obligationslånet har emitterats till en årlig fast ränta om 5,536 %....Läs mer

2023-04-26 08:17

Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag...Läs mer

2023-04-05 11:30

SFF uppdaterar obligationsprospekt – för obligationer som är säkerställda

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 5 april 2023 ersätter tidigare prospekt daterat 23 mars 2022....Läs mer

2023-03-09 15:21

Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-09

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-09.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2023-03-08 15:17

Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-08

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2023-03-08.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2023-02-28 09:50

Årlig rapport 2022 till investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag den årliga rapporten till våra investerare i Gröna obligationer.Läs mer

Pages