Nya SFF

2022-09-09 09:36

Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-07

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-08-16 10:04

SFF publicerar halvårsrapport för 2022

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2022. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...Läs mer

2022-07-08 14:05

Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-06-07 13:59

Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-03

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-05-10 07:58

Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-04-25 13:21

Marknadsvärde fastigheter per 2022-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-04-25 09:00

SFF utökar obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån nr 132 som har förfallodag 2024-03-11 med 322 Mkr. Bolaget har även utökat obligationslån nr 136 som...Läs mer

2022-03-23 11:00

SFF uppdaterar obligationsprospekt

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 12 000 Mkr....Läs mer

2022-02-28 11:34

Årlig rapport 2021 till investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag den årliga rapporten till våra investerare i Gröna obligationer.Läs mer

2022-02-28 11:21

Marknadsvärde fastigheter per 2022-02-28

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2022-02-28.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages