Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Nya SFF

2017-11-30 16:06

Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2017-11-20 11:30

Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2017-11-20 09:00

SFF UTÖKAR LÅN 115

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 191 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har utökat lån 115, som löper med fast ränta om 0,345 % till...Läs mer

2017-11-10 09:00

SFF EMITTERAR GRÖNA 2-ÅRIGA OBLIGATIONER – GB1 ENLIGT MOODY’S GREEN BOND ASSESSMENT

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat Gröna obligationer om 1 250 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett FRN lån nr 117, som löper med 3...Läs mer

2017-11-09 12:35

Moody´s ger högsta betyg till SFF

Moody´s har i ett pressmeddelande som publicerades den 8 november, givit SFF högsta möjliga betyg, GB1 (Excellent) för bolagets Gröna obligationer, som bedömts utifrån ”Green Bond Assessment” (GBA...Läs mer

2017-10-31 09:39

Marknadsvärde fastigheter per 2017-10-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-10-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2017-10-20 15:26

Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2017-10-20 09:00

SFF EMITTERAR GRÖNA 5-ÅRIGA OBLIGATIONER

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat Gröna obligationer om 274 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt FRN lån, nr 116 som löper med 3 månaders Stibor +...Läs mer

2017-09-25 10:50

Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-25

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-25.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under rapporter.Läs mer

2017-09-08 09:00

SFF EMITTERAR 2-ÅRIGA OBLIGATIONER

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 389 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 115 som löper med en fast årlig kupong om...Läs mer

Pages