Nya SFF

2018-07-06 09:17

Marknadsvärde fastigheter per 2018-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-05-31 09:16

Marknadsvärde fastigheter per 2018-05-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-05-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-05-25 12:01

Information om hantering av personuppgifter med anledning av GDPR

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) och vår service agent Hansan värnar om Din personliga integritet. Den 25:e maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR...Läs mer
2018-05-18 09:00

SFF emitterar obligationerom 754 MKR

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om totalt 754 Mkr fördelat på
534 Mkr i 2 år, till en fast ränta om 0,465 %, och i 3 år om 220 Mkr till 3-mån Stibor plus 0...Läs mer

2018-04-25 13:50

Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-03-20 09:24

Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-03-16 11:03

Årlig rapport 2017 till investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB publicerar idag, Årlig rapport 2017 till investerare i SFF:s Gröna obligationer.

Rapporten finns under Investor Relations, Gröna obligationer.Läs mer

2018-03-09 13:19

Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-09

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-09.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-03-07 09:30

SFF utökar lån nr 119

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 282 Mkr, säkerställda med fastighetspant.Bolaget har utökat obligationslån nr 119, som har en fast årlig kupong om 0,49 %,...Läs mer

2018-02-23 09:55

SFF PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös...Läs mer

Pages