Nya SFF

2019-03-19 09:30

Handelsbanken Capital Markets nytt emissionsinstitut i SFF:s säkerställda MTN-program

Från och med idag kommer Handelsbanken Capital Markets att agera emissionsinstitut i
kommande obligationsemissioner utgivna av Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).
Övriga
...Läs mer

2019-02-28 15:55

Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-28

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2019-02-28

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-02-28 09:15

SFF publicerar årsredovisning för 2018

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2018. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av...Läs mer

2019-02-18 09:15

SFF emitterar gröna obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt Grönt obligationslån nr 126.

Obligationslånet om 392 Mkr förfaller 2021-09-01 och löper med en ränta om...Läs mer

2019-02-18 09:15

SFF emitterar gröna obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt Grönt obligationslån nr 126.

Obligationslånet om 392 Mkr förfaller 2021-09-01 och löper med en ränta om...Läs mer

2019-02-14 12:23

MOODY´s BIBEHÅLLER SFF´s HÖGSTA BETYG GB1

Moody´s har uppdaterat sin rapport Green Bond Assessment, GBA för Svensk FastighetsFinansiering.

I rapporten daterad 12 februari 2019 bibehåller Moody´s högsta betyget GB1, Excellent för...Läs mer

2019-02-08 09:15

SFF uppdaterar prospekt för säkerställt MTN-program

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets
säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet som
...Läs mer

2019-02-06 16:21

Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-06

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-06.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-02-05 14:12

Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-01-25 09:15

SFF EMITTERAR NYTT OBLIGATIONSLÅN

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt obligationslån nr 125. Det nya obligationslånet är på 200 Mkr, tvåårigt och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor + 1,00 %. ...Läs mer

Pages