Nya SFF

2021-11-01 13:19

Marknadsvärde fastigheter per 2021-11-01

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-11-01.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-10-25 08:17

Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-09-27 07:58

Grönt investerarbrev lån 144 tranch 2

Svensk FastighetsFinansiering AB har utökat det Gröna obligationslånet nr 144. 

Se mer information i Brev till investerare 2021-09-27 lån 144 tranch 2.Läs mer

2021-09-22 12:33

Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-27

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-27.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-09-14 09:00

SFF emitterar 5-åriga gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat lån nr 144 med 374 Mkr. Lån 144 är ett 5-årigt grönt obligationslån som löper med en ränta om 3 månaders Stibor...Läs mer

2021-09-01 15:48

Grönt investerarbrev lån 144

Svensk FastighetsFinansiering AB har emitterat ett Grönt obligationslån nr 144. Se mer information i Brev till investerare 2021-09-01 lån 144.Läs mer

2021-08-31 08:07

Grönt investerarbrev lån 143

Svensk FastighetsFinansiering AB emitterar ett Grönt obligationslån nr 143. Se mer information i Brev till investerare 2021-09-01 lån 143. 

 Läs mer

2021-08-30 13:48

Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-01

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-01.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter. Läs mer

2021-08-25 09:00

SFF emitterar 1 066 Mkr gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 143 och 144. Lån 143 är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders...Läs mer

2021-08-19 09:55

SFF publicerar halvårsrapport för 2021

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2021. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...Läs mer

Pages