Nya SFF

2018-11-27 15:36

Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-03

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-11-19 15:30

SFF emitterar gröna obligationer om 724 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt obligationslån nr 124. Det nya
obligationslånet är tvåårigt och löper med en ränta om 3 månaders Stibor + 0,80 %. SEB har
...Läs mer

2018-10-22 10:40

Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-10-05 15:34

FREDRIK SJUDIN NY LEDAMOT I SFFs STYRELSE

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har på dagens extra bolagsstämma beslutat välja Fredrik Sjudin till ny styrelseledamot. Fredrik Sjudin är ny CFO på Platzer Fastigheter Holding AB sedan 1...Läs mer

2018-09-20 14:00

SFF UPPDATERAR SITT GRÖNA RAMVERK

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har sedan 2015 emitterat Gröna obligationer under sitt Gröna ramverk och är under tiden fram till idag den näst största emittenten inom...Läs mer

2018-09-06 10:17

Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-07

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-08-28 11:34

Justering fördelning mellan fast och rörlig ränta

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har per 180828 emitterat obligationer om totalt 920 Mkr, fördelningen har ändrats till 600 (650) Mkr med fast ränta om 0,53 %, och till 320 (270) Mkr med 3-...Läs mer

2018-08-28 09:30

SFF EMITTERAR GRÖNA OBLIGATIONER OM 920 MKR

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om totalt 920 Mkr fördelat på
650 Mkr till en fast ränta om 0,53 %, och 270 Mkr till 3-mån Stibor plus 0,65 %. Båda...Läs mer

2018-08-22 14:33

SFF:s VD "Rekordhög obligationsvolym för SFF"

 

2018 har börjat bra för SFF och vi ser ljust på framtiden, skriver SFF:s VD Claes Helgstrand i bolagets halvårsrapport. Efterfrågan på företagsobligationer och i synnerhet SFF:s...Läs mer

2018-07-06 09:17

Marknadsvärde fastigheter per 2018-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-06-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages