Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Nya SFF

2017-05-17 14:30

Marknadsvärde fastigheter per 2017-05-17

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-03-31.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.

Läs mer
2017-05-04 08:45

SFF UTÖKAR LÅN 105

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 400 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 105 som löper med kupong om Stibor 3 månader plus 1,00 %. Lånet förfaller...Läs mer

2017-04-28 15:06

Marknadsvärde fastigheter per 2017-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-03-31.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.

Läs mer
2017-04-18 09:00

Danske Bank ny dealer i SFF:s säkerställda MTN-program

Svensk FastighetsFinansiering AB, informerar att Danske Bank är ny dealer i bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr.

SFF har emitterat fjorton...Läs mer

2017-03-10 14:28

Årlig rapport 2016 till investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB publicerar idag, Årliga rapport 2016 investerare i SFF:s Gröna obligationer.

Rapporten finns under Investor Relations, Gröna obligationer.

Läs mer

SFF - Årsstämmor

Årsstämman är bolaget högsta beslutsfattande organ. Vid stämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utan begränsningar utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav...Läs mer

2017-02-28 09:00

SFF publicerar Årsredovisning 2016

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar bolagets årsredovisning 2016, som finns tillgänglig på bolagets webbplats idag samt bifogas detta pressmeddelande.

...Läs mer

2017-02-20 11:54

Marknadsvärde fastigheter per 2017-02-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-02-20.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.

Läs mer
2017-02-13 09:00

SFF UPPDATERAR PROSPEKT FÖR SÄKERSTÄLLT MTN-PROGRAM SOM UTÖKATS TILL 12 000 MKR

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar bolagets uppdaterade grundprospekt för säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Rambeloppet på MTN-programmet har utökats från 8 000...Läs mer

2017-02-10 09:00

SFF utökar lån 114 - 5-åriga GRÖNA obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB har emitterat Gröna 5-åriga obligationer om 150 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 114 till en effektiv ränta om 3-månaders Stibor +130 bps, med...Läs mer

Pages