Nya SFF

2022-06-07 13:59

Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-03

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-05-10 07:58

Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-04-25 13:21

Marknadsvärde fastigheter per 2022-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-04-25 09:00

SFF utökar obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har utökat obligationslån nr 132 som har förfallodag 2024-03-11 med 322 Mkr. Bolaget har även utökat obligationslån nr 136 som...Läs mer

2022-03-23 11:00

SFF uppdaterar obligationsprospekt

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets MTN-program med en ram om 12 000 Mkr....Läs mer

2022-02-28 11:34

Årlig rapport 2021 till investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag den årliga rapporten till våra investerare i Gröna obligationer.Läs mer

2022-02-28 11:21

Marknadsvärde fastigheter per 2022-02-28

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2022-02-28.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2022-02-22 09:00

SFF publicerar årsredovisning för 2021

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2021.

Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar...Läs mer

2022-02-21 15:47

Grönt investerarbrev lån 145

Svensk FastighetsFinansiering AB har emitterat ett Grönt obligationslån nr 145. Se mer information i Brev till investerare 2022-02-21 lån 145.Läs mer

2022-02-21 09:40

Marknadsvärde fastigheter per 2022-02-21

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2022-02-21.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages