Nya SFF

2019-07-08 14:27

Marknadsvärde fastigheter per 2019-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-06-30.

 

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-05-10 09:12

Marknadsvärde fastigheter per 2019-05-10

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-04-29 14:00

SFF ÖPPNAR NYTT OBLIGATIONSLÅN, NR 128

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 3-åriga obligationer med förfallodag  2022-05-10 och med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,10 %. Emissionsvolymen var ...Läs mer

2019-04-18 09:27

Marknadsvärde fastigheter per 2019-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-03-31

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-03-19 09:30

Handelsbanken Capital Markets nytt emissionsinstitut i SFF:s säkerställda MTN-program

Från och med idag kommer Handelsbanken Capital Markets att agera emissionsinstitut i
kommande obligationsemissioner utgivna av Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).
Övriga
...Läs mer

2019-02-28 15:55

Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-28

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2019-02-28

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-02-28 09:15

SFF publicerar årsredovisning för 2018

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2018. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av...Läs mer

2019-02-18 09:15

SFF emitterar gröna obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt Grönt obligationslån nr 126.

Obligationslånet om 392 Mkr förfaller 2021-09-01 och löper med en ränta om...Läs mer

2019-02-18 09:15

SFF emitterar gröna obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt Grönt obligationslån nr 126.

Obligationslånet om 392 Mkr förfaller 2021-09-01 och löper med en ränta om...Läs mer

2019-02-14 12:23

MOODY´s BIBEHÅLLER SFF´s HÖGSTA BETYG GB1

Moody´s har uppdaterat sin rapport Green Bond Assessment, GBA för Svensk FastighetsFinansiering.

I rapporten daterad 12 februari 2019 bibehåller Moody´s högsta betyget GB1, Excellent för...Läs mer

Pages