Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Nya SFF

2017-09-25 10:50

Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-25

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-25.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under rapporter.Läs mer

2017-09-08 09:00

SFF EMITTERAR 2-ÅRIGA OBLIGATIONER

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 389 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 115 som löper med en fast årlig kupong om...Läs mer

2017-08-17 08:37

SFF:s VD "Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan på företagsobligationer"

2017 har börjat bra för SFF och vi ser med stor tillförsikt fram emot hösten", skriver SFF:s VD Claes Helgstrand i bolagets halvårsrapport. "Efterfrågan på företagsobligationer och i synnerhet SFF...Läs mer

2017-07-11 14:56

Marknadsvärde fastigheter per 2017-07-11

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag ca kl 09.00 Marknadsvärde fastigheter per 2017-07-11. Därefter har utestående obligationer justerats kl 14:56. Den tillgängliga versionen är rätt...Läs mer

2017-07-10 10:51

Marknadsvärde fastigheter per 2017-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-06-30.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.Läs mer

2017-06-28 09:00

SFF UTÖKAR LÅN 114 - ETT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 200 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 114 som löper med kupong om 3 månaders Stibor +135 bps och förfaller 2022-02-...Läs mer

2017-05-17 14:30

Marknadsvärde fastigheter per 2017-05-17

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-03-31.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.Läs mer

2017-05-04 08:45

SFF UTÖKAR LÅN 105

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 400 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 105 som löper med kupong om Stibor 3 månader plus 1,00 %. Lånet förfaller...Läs mer

2017-04-28 15:06

Marknadsvärde fastigheter per 2017-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-03-31.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.Läs mer

2017-04-18 09:00

Danske Bank ny dealer i SFF:s säkerställda MTN-program

Svensk FastighetsFinansiering AB, informerar att Danske Bank är ny dealer i bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr.

SFF har emitterat fjorton...Läs mer

Pages