Nya SFF

2021-07-09 09:40

Marknadsvärde fastigheter per 2021-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2021-06-30

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-05-31 11:52

Marknadsvärde fastigheter per 2021-05-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2021-05-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-05-18 09:00

SFF emitterar 2-åriga obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 142. Det är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,...Läs mer

2021-04-27 08:17

Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-03-31 15:00

Åsa Bergström ny styrelseordförande för SFF

Åsa Bergström har idag på Svensk FastighetsFinansiering ABs (SFF) bolagsstämma utsetts till ny styrelseordförande för SFF. Åsa har varit styrelseledamot sedan...Läs mer

2021-03-24 16:14

Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-24

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Markandsvärde fastigheter per 2021-03-24.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-03-11 09:00

SFF emitterar obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har emitterat 2 åriga obligationer om 310 Mkr. SFF har utökat lån 141 som är ett 2-årigt obligationslån som löper med en ränta om 3-...Läs mer

2021-03-03 15:00

SFF uppdaterar obligationsprospekt

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 3 mars 2021 ersätter det tidigare grundprospektet daterat 11 februari 2020....Läs mer

2021-03-02 08:03

Årlig rapport investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag årlig rapport till investrare i Gröna obligationer.Läs mer

2021-02-22 09:00

SFF publicerar årsredovisning för 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande....Läs mer

Pages