Nya SFF

2021-04-27 08:17

Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-03-31 15:00

Åsa Bergström ny styrelseordförande för SFF

Åsa Bergström har idag på Svensk FastighetsFinansiering ABs (SFF) bolagsstämma utsetts till ny styrelseordförande för SFF. Åsa har varit styrelseledamot sedan...Läs mer

2021-03-24 16:14

Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-24

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Markandsvärde fastigheter per 2021-03-24.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-03-11 09:00

SFF emitterar obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har emitterat 2 åriga obligationer om 310 Mkr. SFF har utökat lån 141 som är ett 2-årigt obligationslån som löper med en ränta om 3-...Läs mer

2021-03-03 15:00

SFF uppdaterar obligationsprospekt

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 3 mars 2021 ersätter det tidigare grundprospektet daterat 11 februari 2020....Läs mer

2021-03-02 08:03

Årlig rapport investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag årlig rapport till investrare i Gröna obligationer.Läs mer

2021-02-22 09:00

SFF publicerar årsredovisning för 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2020. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande....Läs mer

2021-02-05 13:00

Marknadsvärde Fastigheter 2021-02-05

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-02-05.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-01-27 15:41

Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2020-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.

 Läs mer

2021-01-18 09:00

SFF emitterar obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer om 166 Mkr. Bolaget har öppnat lån nr 141. Lån 141 är en obligation som löper med en kupong om 3...Läs mer

Pages