Nya SFF

2018-03-20 09:24

Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-03-16 11:03

Årlig rapport 2017 till investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB publicerar idag, Årlig rapport 2017 till investerare i SFF:s Gröna obligationer.

Rapporten finns under Investor Relations, Gröna obligationer.Läs mer

2018-03-09 13:19

Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-09

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-09.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-03-07 09:30

SFF utökar lån nr 119

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 282 Mkr, säkerställda med fastighetspant.Bolaget har utökat obligationslån nr 119, som har en fast årlig kupong om 0,49 %,...Läs mer

2018-02-23 09:55

SFF PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös...Läs mer

2018-02-23 09:00

SFF PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av
...Läs mer

2018-02-23 09:00

SFF PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING FÖR 2017

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av
...Läs mer

2018-02-20 09:00

SFF ÖPPNAR NYTT OBLIGATIONSLÅN NR 119

Svensk FastighetsFinansiering AB, har emitterat obligationer om 891 Mkr, säkerställda med fastighetspant. Bolaget har öppnat ett nytt obligationslån nr 119, som har en fast...Läs mer

2018-02-09 10:00

SFF uppdaterar prospekt för säkerställt MTN-program om 12 000 MKR

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag bolagets uppdaterade grundprospekt för
säkerställt MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet, som
...Läs mer

2018-02-06 13:36

Marknadsvärde fastigheter per 2017-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages