Nya SFF

2021-08-25 09:00

SFF emitterar 1 066 Mkr gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 143 och 144. Lån 143 är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders...Läs mer

2021-08-19 09:55

SFF publicerar halvårsrapport för 2021

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2021. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB, Platzer Fastigheter Holding AB och...Läs mer
2021-07-09 09:40

Marknadsvärde fastigheter per 2021-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2021-06-30

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-05-31 11:52

Marknadsvärde fastigheter per 2021-05-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag marknadsvärde fastigheter per 2021-05-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-05-18 09:00

SFF emitterar 2-åriga obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har öppnat obligationslån nr 142. Det är ett 2-årigt obligationslån som löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 0,...Läs mer

2021-04-27 08:17

Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-03-31 15:00

Åsa Bergström ny styrelseordförande för SFF

Åsa Bergström har idag på Svensk FastighetsFinansiering ABs (SFF) bolagsstämma utsetts till ny styrelseordförande för SFF. Åsa har varit styrelseledamot sedan...Läs mer

2021-03-24 16:14

Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-24

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Markandsvärde fastigheter per 2021-03-24.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2021-03-11 09:00

SFF emitterar obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) har emitterat 2 åriga obligationer om 310 Mkr. SFF har utökat lån 141 som är ett 2-årigt obligationslån som löper med en ränta om 3-...Läs mer

2021-03-03 15:00

SFF uppdaterar obligationsprospekt

Finansinspektionen har godkänt prospektet, som uppdateras årligen. Det nya grundprospektet daterat 3 mars 2021 ersätter det tidigare grundprospektet daterat 11 februari 2020....Läs mer

Pages