Nya SFF

2020-12-15 10:49

GRÖNT INVESTERARBREV LÅN 139 OCH 140

...Läs mer

2020-12-09 09:32

Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-14

Svensk FastighetsFinansiering AB. publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-14.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-12-03 11:13

GRÖNT INVESTERARBREV LÅN- 133

Svensk FastighetsFinansiering AB har utökat ett Grönt obligationslån 133, se Brev till investerare 2020-12-03 obl 133Läs mer

2020-12-03 11:00

GRÖNT INVESTERARBREV LÅN 138

Svensk FastighetsFinansiering har emitterat Gröna obligationer, se mer i brev till investerare, daterat 2020-12-03Läs mer

2020-12-01 10:01

Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-03

Svensk FastighetsFinansierig AB, publicerade idag Marknadsvärde fastihgeter per 2020-12-03.

Marknadsvärdet rinns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-11-26 09:00

SFF emitterar gröna obligationer med förfall 2025

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 500 Mkr. Bolaget har öppnat  nya lån 139 och 140. Båda obligationerna förfaller 2025-01-30....Läs mer

2020-11-23 10:59

Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-02

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-02.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-11-19 09:00

SFF utökar lån 136

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 112 Mkr. Bolaget har utökat lån 136. En 4-årig obligation som förfaller 2024-09-11, och till en...Läs mer

2020-11-18 09:00

SFF emitterar Gröna obligationer om 760 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 760 Mkr. Bolaget har utökat lån 133 med 400 Mkr till en spread om 85 bps. Obligationslånet förfaller...Läs mer

2020-11-16 13:30

SFF - nytt Grönt ramverk och second opinion från Cicero Shades of green

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har idag publicerat sitt nya Gröna ramverk för att kunna emittera Gröna obligationer. Ramverket innehåller bl a en beskrivning av...Läs mer

Pages