Nya SFF

Revision

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en...Läs mer

Styrelse och ledning

Styrelsen i Svensk FastighetsFinansiering AB består av sex ledamöter som representerar ägarbolagen. Ledningen i Svensk FastighetsFinansiering består av två personer, varav en är styrelseledamot...Läs mer

Kontakt

Välkomna att kontakta oss på Svensk FastighetsFinansiering.
 
Postadress 
Svensk FastighetsFinansiering AB
c/o Hansan AB
...Läs mer

Press & nyheter

Här hittar ni pressmeddelanden och logotyper som avser bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB. 

Presskontakt
Claes Helgstrand, VD och finanschef
Direkt +46 (0)8...Läs mer

Investor relations

Finansiell information från Svensk FastighetsFinansiering AB, ska baseras på fakta och präglas av öppenhet mot marknaden. SFF följer Finansinspektionens bestämmelser och rekommendationer, samt 
...Läs mer

Bolagsstyrning

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten regleras av svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen samt andra relevanta lagar och...Läs mer

Om SFF

Svensk FastighetsFinansiering AB, org nr 556985-7229 med säte i Stockholm är ett publikt bolag, speciellt bildat för utgivande av säkerställt MTN-program. Syftet med verksamheten är att på...Läs mer

RapporterLäs mer

Sitemap

Nya SFF

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (Nya SFF) är ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten regleras av svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen samt andra relevanta lagar...Läs mer

Pages