Nya SFF

Kalendarium

Här finner du datum för händelser och publicering av våra finansiella rapporter.

...Läs mer

 

 

Säkerheter

Svensk FastighetsFinansiering är etablerat som finansbolag åt dess ägare. Det är respektive ägares borgen, pantbrev och aktier eller andelar i fastighetsägande...Läs mer

Kreditvärdering och kreditanalyser

Svensk FastighetsFinansiering har kreditvärdering hos NCR, Nordic Credit Rating, med ratingen BBB+, Stable

 

Information om skuggrating
Tidigare använde sig SEB...Läs mer

Säkerställt MTN-program

Detta MTN program utgör en ram under vilken Svensk FastighetsFinansiering har möjlighet att löpande uppta MTN i SEK med en löptid om lägst 1 år och med högsta utestående belopp om 12 000 Mkr....Läs mer

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Svensk FastighetsFinansiering AB (publ). Org.nr 556985-7229.
 ...Läs mer

Revision

Bolagets revisor ska enligt aktiebolagslagen granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en...Läs mer

Styrelse och ledning

Styrelsen i Svensk FastighetsFinansiering AB består av sex ledamöter som representerar ägarbolagen. Ledningen i Svensk FastighetsFinansiering består av två personer, varav en är styrelseledamot...Läs mer

Kontakt

Välkomna att kontakta oss på Svensk FastighetsFinansiering.
 
Postadress 
Svensk FastighetsFinansiering AB
c/o Hansan AB
...Läs mer

Press & nyheter

Här hittar ni pressmeddelanden och logotyper som avser bolaget Svensk FastighetsFinansiering AB. 

Presskontakt
Claes Helgstrand, VD och finanschef
Direkt +46 (0)8...Läs mer

Investor relations

Finansiell information från Svensk FastighetsFinansiering AB, ska baseras på fakta och präglas av öppenhet mot marknaden. SFF följer Finansinspektionens bestämmelser och rekommendationer, samt 
...Läs mer

Pages