Nya SFF

2020-08-26 09:00

SFF emitterar gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat Gröna obligationer om 920 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 134 om 700 Mkr, som är ett FRN lån och löper med en...Läs mer

2020-08-20 08:31

NCR - Q2 2020

...Läs mer

2020-08-17 10:52

SFF publicerar halvårsrapport för 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2020. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB...Läs mer
2020-07-09 10:58

Marknadsvärde fastigheter per 2020-07-06

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-07-06.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.

 Läs mer

2020-07-06 16:33

Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-30

 ...Läs mer

2020-06-24 09:00

SFF utökar obligationslån nr 128

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 210 Mkr. Bolaget har utökat lån 128, som är ett FRN lån. Obligationerna har emitterats till en...Läs mer

2020-06-23 14:14

Marknadsvärde fastihgeter per 2020-06-23

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-23.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-06-10 08:52

Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-03

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-05-20 12:56

SFF ÖPPNAR NYTT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN – NR 133

 

...Läs mer

2020-05-13 12:12

NCR - Q1 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag NCR´s kommentarer på Q1 2020Läs mer

Pages