Nya SFF

2020-04-24 15:43

Marknadsvärde fastigheter per 2020-04-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-04-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-04-22 12:10

Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-03-10 14:23

Årlig rapport till Investerare

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerar härmed den Årliga rapporten 2019 till våra investerare.Läs mer

2020-03-10 13:50

Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-09

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-09.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-02-27 13:59

Marknadsvärde fastigheter per 2020-02-28

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-02-28.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-02-24 09:30

SFF publicerar årsredovisning för 2019

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets årsredovisning för 2019. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande....Läs mer

2020-02-21 09:00

SFF emitterar 3 och 4-åriga obligationer

 

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat obligationslån nr 131 och 132. En 3-årig och en 4-årig obligation som...Läs mer

2020-02-18 13:25

SFF emitterar 2-åriga obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat obligationslån nr 130. Det är en tvåårig obligation som förfaller 2022-02-28 och har en kupong om                 3-månaders...Läs mer

2020-02-13 14:00

Kreditrating för SFF, BBB+ stable outlook

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har erhållit rating från Nordic Credit Rating (NCR) med betyget BBB+. Den starka ratingen bygger på den högkvalitativa och diversifierade...Läs mer

2020-02-11 15:00

SFF UPPDATERAR PROSPEKT FÖR SÄKERTSTÄLLT MTN-PROGRAM

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag det uppdaterade prospektet för   bolagets säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt...Läs mer

Pages