Nya SFF

2020-09-10 09:00

SFF utökar lån 131

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2,5-åriga obligationer om 150 Mkr. Bolaget har utökat lån nr 131 från 258 Mkr till 408 Mkr. Lån 131 är en obligation...Läs mer

2020-09-08 10:44

SFF ÖPPNAR NYA GRÖNA OBLIGATIONSLÅN- NR 133 OCH 134

Sff öppnar 2 nya gröna lån, läs mer i Brev till investerare 2020-09-07Läs mer

2020-09-08 10:24

Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-11

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-11.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-09-03 15:25

Marknadsvärde fastigheter 2020-09-07

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag Marknadsvärde fastigheter 2020-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-08-31 09:00

SFF emitterar 4-åriga obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 4-åriga obligationer om 264 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 136, som är ett FRN lån och löper med en ränta om...Läs mer

2020-08-26 09:00

SFF emitterar gröna obligationer

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat Gröna obligationer om 920 Mkr. Bolaget har öppnat ett nytt lån nr 134 om 700 Mkr, som är ett FRN lån och löper med en...Läs mer

2020-08-20 08:31

NCR - Q2 2020

...Läs mer

2020-08-17 10:52

SFF publicerar halvårsrapport för 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2020. SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös Fastigheter AB, Fabege AB...Läs mer
2020-07-09 10:58

Marknadsvärde fastigheter per 2020-07-06

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-07-06.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.

 Läs mer

2020-07-06 16:33

Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-30

 ...Läs mer

Pages