Nya SFF

2020-02-06 21:50

Marknadsvärde fastigheter per 2019-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-11-20 13:42

Marknadsvärde fastigheter per 2019-11-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-11-20

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-10-22 10:27

Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-09-25 16:59

Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-25

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-25.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-09-11 09:15

SFF öppnar nytt obligationslån

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga obligationer med förfallodag 2021-09-27. SFF har öppnat ett nytt obligationslån nr 129, som löper med en kupong om 3-månaders...Läs mer

2019-09-03 09:47

Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-02

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-02.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-09-02 12:28

Grönt Investerarbrev 2019-09-02

Ladda ner Grönt InvesterarbrevLäs mer

2019-08-26 09:15

SFF - halvårsrapport för 2019

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2019. Halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös...Läs mer

2019-08-16 11:15

SFF EMITTERAR GRÖNA OBLIGATIONER OM 500 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga Gröna obligationer med förfallodag 2021-09-01. SFF har utökat lån 126, som löper med en kupong om 3-månaders Stibor +1,15 %....Läs mer

2019-07-08 14:27

Marknadsvärde fastigheter per 2019-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-06-30.

 

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages