Nya SFF

2020-06-24 09:00

SFF utökar obligationslån nr 128

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat obligationer om 210 Mkr. Bolaget har utökat lån 128, som är ett FRN lån. Obligationerna har emitterats till en...Läs mer

2020-06-23 14:14

Marknadsvärde fastihgeter per 2020-06-23

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-23.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-06-10 08:52

Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-03

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-05-20 12:56

SFF ÖPPNAR NYTT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN – NR 133

 

...Läs mer

2020-05-13 12:12

NCR - Q1 2020

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag NCR´s kommentarer på Q1 2020Läs mer

2020-04-24 15:43

Marknadsvärde fastigheter per 2020-04-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-04-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-04-22 12:10

Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-03-10 14:23

Årlig rapport till Investerare

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerar härmed den Årliga rapporten 2019 till våra investerare.Läs mer

2020-03-10 13:50

Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-09

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-03-09.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2020-02-27 13:59

Marknadsvärde fastigheter per 2020-02-28

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-02-28.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages