Nya SFF

2019-02-08 09:15

SFF uppdaterar prospekt för säkerställt MTN-program

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag det uppdaterade prospektet för bolagets
säkerställda MTN-program om 12 000 Mkr. Finansinspektionen har godkänt prospektet som
...Läs mer

2019-02-06 16:21

Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-06

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-06.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-02-05 14:12

Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-01-25 09:15

SFF EMITTERAR NYTT OBLIGATIONSLÅN

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt obligationslån nr 125. Det nya obligationslånet är på 200 Mkr, tvåårigt och löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor + 1,00 %. ...Läs mer

2018-11-27 15:36

Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-03

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-12-03.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-11-19 15:30

SFF emitterar gröna obligationer om 724 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har öppnat ett nytt obligationslån nr 124. Det nya
obligationslånet är tvåårigt och löper med en ränta om 3 månaders Stibor + 0,80 %. SEB har
...Läs mer

2018-10-22 10:40

Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2018-10-05 15:34

FREDRIK SJUDIN NY LEDAMOT I SFFs STYRELSE

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har på dagens extra bolagsstämma beslutat välja Fredrik Sjudin till ny styrelseledamot. Fredrik Sjudin är ny CFO på Platzer Fastigheter Holding AB sedan 1...Läs mer

2018-09-20 14:00

SFF UPPDATERAR SITT GRÖNA RAMVERK

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har sedan 2015 emitterat Gröna obligationer under sitt Gröna ramverk och är under tiden fram till idag den näst största emittenten inom...Läs mer

2018-09-06 10:17

Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-07

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-07.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

Pages