Nya SFF

2019-09-03 09:47

Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-02

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-02.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-09-02 12:28

Grönt Investerarbrev 2019-09-02

Ladda ner Grönt InvesterarbrevLäs mer

2019-08-26 09:15

SFF - halvårsrapport för 2019

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), publicerar idag bolagets halvårsrapport för 2019. Halvårsrapporten bifogas detta pressmeddelande.

SFF ägs till lika delar av Catena AB, Diös...Läs mer

2019-08-16 11:15

SFF EMITTERAR GRÖNA OBLIGATIONER OM 500 Mkr

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 2-åriga Gröna obligationer med förfallodag 2021-09-01. SFF har utökat lån 126, som löper med en kupong om 3-månaders Stibor +1,15 %....Läs mer

2019-07-08 14:27

Marknadsvärde fastigheter per 2019-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-06-30.

 

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-05-20 12:28

Årlig Rapport 2018 till investerare i SFF:s Gröna obligationer

Ladda ned Årlig Rapport 2018.Läs mer

2019-05-10 09:12

Marknadsvärde fastigheter per 2019-05-10

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-04-29 14:00

SFF ÖPPNAR NYTT OBLIGATIONSLÅN, NR 128

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har emitterat 3-åriga obligationer med förfallodag  2022-05-10 och med en kupong om 3-månaders Stibor plus 1,10 %. Emissionsvolymen var ...Läs mer

2019-04-18 09:27

Marknadsvärde fastigheter per 2019-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-03-31

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.Läs mer

2019-03-19 09:30

Handelsbanken Capital Markets nytt emissionsinstitut i SFF:s säkerställda MTN-program

Från och med idag kommer Handelsbanken Capital Markets att agera emissionsinstitut i
kommande obligationsemissioner utgivna av Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF).
Övriga
...Läs mer

Pages