Hoppa till huvudinnehåll
Green Bonds beskuren2

Grönt ramverk

Grönt ramverk 

Svensk FastighetsFinansiering har i samarbete med Swedbank arbetat fram ett grönt ramverk för att emittera gröna obligationer under bolagets MTN-program om 12 000 Mkr. Ramverket uppdateras vart tredje år.

Det gröna ramverket har verifierats av S & P Global Ratings. I sin second opinion har S & P Global Ratings gett det gröna ramverket ett medelgrönt betyg. Det är en kvalitetsstämpel som visar att SFF emitterar hållbara gröna obligationer med högt ställda miljökrav.

SFF emitterade sin första gröna obligation i november 2015 och investerarnas intresse för att finansiera klimatsmarta och hållbara fastigheter har sedan dess stadigt ökat. Det stärker ägarnas långsiktiga arbete för en grönare verksamhet, med fokus på att minska negativ miljöpåverkan, öka energieffektiviseringen och miljöcertifiera fastigheter.

SFF säkerställer att fastigheter som låntagarna önskar pantsätta vid emission av gröna obligationer uppfyller kraven i det gröna ramverket. De gröna obligationerna noteras på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.

Rapportering - Gröna obligationer

Hansan AB är service agent för SFF och har ansvar för bolagets information till marknaden, intressenter, investerare och ägare. Information, om det gröna ramverket, S & P Global Ratings second opinion, rapporter och brev till investerare publiceras löpande på hemsidan.

Fakta - Ramverk gröna obligationer

Konceptet utvecklades av Världsbanken och SEB under 2007, som ett svar på ökad efterfrågan från investerare, på klimatrelaterade traditionella investeringar. Sedan dess har den gröna marknaden stadigt vuxit och blivit väl etablerad.

Fakta - Cicero

Den norska regeringen etablerade Cicero via Kungligt dekret år 1990. Cicero är ett oberoende forskningscentrum knutet till Universitetet i Oslo. Ciceros uppdrag är att bedriva forskning och lämna rapporter, information och expertråd om frågor som rör de globala klimatförändringarna och den internationella klimatpolitiken i syfte att förvärva kunskap, som kan bidra till att mildra klimatproblem och förbättra det internationella klimatsamarbetet. Cicero ägs idag av Standard & Poors.

Relaterade dokument Green Bonds
pdf
SFF Grönt Ramverk Jan 2021 (604.85 KB)
Visa alla
Brev till investerare
Visa alla