Hoppa till huvudinnehåll
The Winery

Investor relations

Svensk FastighetsFinansiering informerar löpande våra intressenter om vår verksamhet och utveckling. Vår information ska  präglas av öppenhet mot marknaden och vara korrekt och relevant.

Obligationer som emitteras under SFF:s MTN program noteras på Nasdaq Stockholm. Bolagets Gröna obligationer under samma program noteras även på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List. 


Halvårs- och helårsrapporter samt marknadsvärden för de pantsatta fastigheterna finns under rapporter.

 

IR-kontakt

Claes Helgstrand, VD och finanschef
Direkt 08 508 906 14
Mobil 070 557 21 37

claes.helgstrand@hansan.se