Kalendarium

Här finner du datum för händelser och publicering av våra finansiella rapporter.

2018-07 Marknadsvärde fastigheter per 2018-06-30
2018-08 Delårsrapport januari - juni 2018
2018-08-24 Kapitalmarknadsdag 
2018-10 Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-30
2019-02 Årsredovisning 2019