Kalendarium


 

Här finner du datum för händelser och publicering av våra finansiella rapporter.

2021-04

Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31

2021-07

Marknadsvärde fastigheter per 2021-06-30

2021-08

Kapitalmarknadsdag 2021

2021-08

Delårsrapport januari-juni 2021

2021-10

Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-30

2022-02 Årsredovisning 2021
2022-02 Marknadsvärde fastigheter 2021-12-31
2022-02 Årlig rapport 2021 tll grön obligationsinvesterare