Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Kalendarium

Här finner du datum för publicering av våra finansiella rapporter för Svensk FastighetsFinansiering AB

2017-10 Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-30
2018-02 Marknadsvärde fastigheter per 2017-12-31
2018-02 Årsredovisning 2017
2018-03 Årsstämma 2018