Kalendarium


 

Här finner du datum för händelser och publicering av våra finansiella rapporter.

 

 

2021-10 Marknadsvärde fastigheter per 2021-09-30
2022-02 Årsredovisning 2021
2022-02 Marknadsvärde fastigheter per 2021-12-31
2022-02 Årlig rapport 2021 till grön obligationsinvesterare
2022-04 Marknadsvärde fastigheter per 2022-03-31
2022-07 Marknadsvärde fastigheter per 2022-06-30
2022-08 Halvårsrapport 2022
2022-08 Kapitalmarknadsdag 2022
2022-10 Marknadsvärde fastigheter per 2022-09-30