KalendariumHär finner du datum för händelser och publicering av våra finansiella rapporter.

 

 

2020-07

Marknadsvärde fastigheter per 2020-06-30

2020-08

Halvårsrapport SFF 2020

2020-09

Kapitalmarknadsdag SFF 2020

2020-10

Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-30