KalendariumHär finner du datum för händelser och publicering av våra finansiella rapporter.

2020-10

Marknadsvärde fastigheter per 2020-09-30

2021-02

Marknadsvärde fastigheter per 2020-12-31

2021-02

Årsredovisning 2020

2021-03

Årsstämma SFF

2021-04

Marknadsvärde fastigheter per 2021-03-31