Kreditvärdering och kreditanalyser


Svensk FastighetsFinansiering har kreditvärdering hos NCR, Nordic Credit Rating, med ratingen BBB+, Stable

 

Information om skuggrating
Tidigare använde sig SEB, Swedbank och Nordea av skuggrating vid kreditbedömning av SFF och några av kreditanalyserna är baserade på den metoden. I och med att The European Securities and Market Authority (ESMA) gav en tydlig indikation att användning av en skala för att omfatta kreditvärdering är reserverade för registrerade kreditvärderingsinstitut, har samtliga banker upphört med skuggrating.

Kreditanalytiker
I listan nedan framgår vilka analytiker som följer Svensk FastighetsFinansiering AB. 

De analyser, prognoser och rekommendationer som dessa analytiker skrivit är deras egna och återspeglar inte vad ägarna, styrelsen eller ledningen anser eller tror.  

Banker Analytiker Tel nr E-post
Swedbank Axel Andersson

073-075 51 02

axel.andersson@swedbank.se
Nordea Bank Ludvig Kapanen 010-157 15 57 ludvig.kapanen@nordea.com
SEB Jacob Zachrison 08-522 296 85 jacob.zachrison@seb.se
NCR Sean Cotten 073-5600 337

sean.cotten@nordiccreditrating.com

SHB

Michael Andersson 08-701 13 99 mian@handelsbanken.se
Danske Bank Johan Malmborg 076-721 66 70 johan.malmborg@danskebank.se

 

Kreditanalyser

Swedbank Credit Research 8 faktorer som bygger upp kreditanalysen av SFF: - Hög grad av säkerhet/skydd för obligationsinnehavare via en solid struktur inkl. en pool av säkerheter - Starka ägare/låntagare i strukturen - Strukturen är omgärdad av en mängd kovenanter - Ett flertal begränsningar på portföljnivån i termer av fastighetstyp mm - Låg landrisk - Relativt låg affärsrisk/industririsk - God diversifiering geografiskt och per fastighetstyp - Möjliga (potentiella) legala och operationella risker relaterade till strukturen