Kreditvärdering och kreditanalyser

Svensk FastighetsFinansierings kreditvärdering hos emissionsinstituten: Swedbank, Nordea och SEB.

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB: BBB+ (daterad 2017-10-27)
 

Information om skuggrating
Nedan kreditvärderingar från Swedbank och Nordea,  daterade 2016-05-16 är baserade på s.k. skuggrating som dessa banker tidigare använde vid bedömning av SFF och andra bolag. I och med att The European Securities and Market Authority (ESMA) gav en tydlig indikation; att användning av en skala för att omfatta kreditvärdering är reserverade för registrerade kreditvärderingsinstitut, upphörde Swedbank och Nordea med skuggrating skalor i augusti, 2016.

Swedbank AB: BBB+ Stable (daterad 2016-05-16)
Nordea Bank AB: BBB Stable (daterad 2016-05-16)

Samtliga kreditanalyser på SFF, tidigare Nya SFF finns tillgängliga som pdf:er nedan.

Kreditanalytiker

I listan nedan framgår vilka analytiker som följer Svensk FastighetsFinansiering AB. 

De analyser, prognoser och rekommendationer som dessa analytiker skrivit är deras egna och återspeglar inte vad ägarna, styrelsen eller ledningen anser eller tror.  

Banker Analytiker Tel nr E-post
Swedbank Michael Johansson

072-219 36 91

michael.a.johansson@swedbank.se
Nordea Bank      
SEB Jacob Zachrison 08-522 296 85 jacob.zachrison@seb.se
Danske Bank Louis Landeman 08 568 805 24 louis.landeman@danskebank.se

 

Kreditanalyser

Swedbank Credit Research 8 faktorer som bygger upp kreditanalysen av SFF: - Hög grad av säkerhet/skydd för obligationsinnehavare via en solid struktur inkl. en pool av säkerheter - Starka ägare/låntagare i strukturen - Strukturen är omgärdad av en mängd kovenanter - Ett flertal begränsningar på portföljnivån i termer av fastighetstyp mm - Låg landrisk - Relativt låg affärsrisk/industririsk - God diversifiering geografiskt och per fastighetstyp - Möjliga (potentiella) legala och operationella risker relaterade till strukturen