Kreditvärdering och kreditanalyser


Svensk FastighetsFinansiering har kreditvärdering hos NCR, Nordic Credit Rating, med ratingen BBB+, Stable

 

Information om skuggrating
Tidigare använde sig SEB, Swedbank och Nordea av skuggrating vid kreditbedömning av SFF och några av kreditanalyserna är baserade på den metoden. I och med att The European Securities and Market Authority (ESMA) gav en tydlig indikation att användning av en skala för att omfatta kreditvärdering är reserverade för registrerade kreditvärderingsinstitut, har samtliga banker upphört med skuggrating.

Kreditanalytiker
I listan nedan framgår vilka analytiker som följer Svensk FastighetsFinansiering AB. 

De analyser, prognoser och rekommendationer som dessa analytiker skrivit är deras egna och behöver inte återspegla vad ägarna, styrelsen eller ledningen anser eller tror.  

Banker Analytiker Tel nr E-post
Swedbank Axel Andersson

073-075 51 02

axel.andersson@swedbank.se
Nordea Bank Ludvig Kapanen 010-157 15 57 ludvig.kapanen@nordea.com
SEB Gustav Johannesson 08-763 85 75 gustav.johannesson@seb.se
NCR Ylva Forsberg 076-880 67 42

ylva.forsberg@nordiccreditrating.com

SHB

Michael Andersson 08-701 13 99 mian@handelsbanken.se
Danske Bank Marcus Gustavsson 070-044 27 75 marcus.gustavsson@danskebank.com