Säkerställt MTN-program

Detta MTN program utgör en ram under vilken Svensk FastighetsFinansiering har möjlighet att löpande uppta MTN i SEK med en löptid om lägst 1 år och med högsta utestående belopp om 12 000 Mkr.

Obligationer som emitteras under SFF:s MTN-program noteras på Nasdaq Stockholm. Bolagets Gröna obligationer noteras också på Nasdaq Sustainable Bonds List.

Halvårs- och helårsrapporter samt marknadsvärden för de pantsatta fastigheterna finns under rapporter. 

För köp av obligationer vänligen kontakta:
Swedbank Markets, tel +46 8 700 99 85
Nordea Bank, tel +46 10 156 93 63
SEB Credit sales, tel +46 8 506 232 35
Danske Bank Markets, tel +46 8 568 805 77
Handelsbanken Markets, tel +46 8 463 45 77 

Prospekt för nedladdning


SFF Grundprospekt 2019-02-08

Grundprospekt daterat 2019-02-08 ersätter tidigare grundprospekt daterat 2018-02-09. Prospektet uppdateras en gång per år. 
 
 

MTN program

Emittent Svensk FastighetsFinansiering AB
Uppdaterad datum 2019-02-08
Storlek 12 000 MSEK
Löptid 1 - 10 år
Gällande lagstiftning Svensk
Börsnotering Nasdaq Stockholm
Ägarklausul Ja
Arrangör Swedbank
Clearingsystem Euroclear Sweden

 

Emissionsinstitut

Swedbank AB,  Ledarbank
Swedbank AB Large Corporates & Instuitutions, 105 34 Stockholm. 
Vxl +46 8 585 90 000
Sean Winstanley, tel +46 8 700 92 38, sean.winstanley@swedbank.se

Nordea Bank AB
Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm
Vxl +46 101 571 000
Niklas Ekman, tel +46 8 407 91 69, niklas.ekman@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEB Merchant Banking, 106 40 Stockholm
Peter Swärd, tel +46 8 506 232 18, peter.sward@seb.se

Danske Bank AS
Danske Bank Markets, P.O. Box 7523, 103 92 Stockholm
Johan Hansen, tel +46 8 568 805 54, johan.hansen@danskebank.se

Svenska Handelsbanken AB
Handelsbanken Markets, Debt Captial Markets, 106 70 Stockholm
Yvonne Vesterby, tel +46 8 463 45 28, yvve01@handelsbanken.se

 

 

Externa kontakter

  Företag Tel nr
Säkerhetsagent Intertrust (Sweden) AB
Box 16285                     
103 25 Stockholm 
08-402 72 00                  
Revisor Deloitte AB
113 79 Stockholm
075-246 20 00
Legal rådgivare Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB
Box 5244
102 45 Stockholm
08-566 119 00
Central värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
08-402 90 00