Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Säkerställt MTN-program

Detta MTN program utgör en ram under vilken Svensk FastighetsFinansiering har möjlighet att löpande uppta MTN i SEK med en löptid om lägst 1 år och med högsta utestående belopp om 12 000 Mkr.

Obligationer som emitteras under SFF:s MTN-program noteras på Nasdaq Stockholm. 

Halvårs- och helårsrapporter samt marknadsvärden för de pantsatta fastigheterna finns under rapporter. 

För köp av obligationer vänligen kontakta:
Swedbank Markets, tel +46 8 700 99 85
Nordea Bank, tel +46 10 156 93 63
SEB Credit sales, tel +46 8 506 232 35
Danske Bank Markets, tel +46 8 568 805 77 

Prospekt för nedladdning

SFF Grundprospekt 2018-02-09

Grundprospekt daterat 2018-02-09 ersätter tidigare grundprospekt daterat 2017-02-10. Prospektet uppdateras en gång per år. 
 
 

MTN program

Emittent Svensk FastighetsFinansiering AB
Uppdaterad datum 2018-02-09
Storlek 12 000 MSEK
Löptid 1 - 10 år
Gällande lagstiftning Svensk
Börsnotering Nasdaq Stockholm
Ägarklausul Ja
Arrangör Swedbank
Clearingsystem Euroclear Sweden

 

Emissionsinstitut

Swedbank AB,  Ledarbank
Swedbank AB Large Corporates & Instuitutions, 105 34 Stockholm. 
Vxl +46 8 585 90 000
Marika Dimming, tel +46 8 700 92 31, marika.dimming@swedbank.se

Nordea Bank AB
Nordea Bank AB, 105 71 Stockholm
Vxl +46 101 571 000
Niklas Ekman, tel +46 8 407 91 69, niklas.ekman@nordea.com

Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEB Merchant Banking, 106 40 Stockholm
Peter Swärd, tel +46 8 506 232 18, peter.sward@seb.se

Danske Bank AS
Danske Bank Markets, P.O. Box 7523, 103 92 Stockholm
Johan Hansen, tel +46 8 568 805 54, johan.hansen@danskebank.se  

 

Externa kontakter

  Företag Tel nr
Säkerhetsagent Intertrust (Sweden) AB
Box 16285                     
103 25 Stockholm 
08-402 72 00                  
Revisor Deloitte AB
113 79 Stockholm
075-246 20 00
Legal rådgivare Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB
Box 5244
102 45 Stockholm
08-566 119 00
Central värdepappersförvarare Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm
08-402 90 00