Rapporter

Här finner du finansiell infromation om Svensk FastighetsFinansiering AB. I december 2016 ändrade bolaget namn från Nya Svensk FastighetsFinansiering AB till Svensk FastighetsFinansiering AB.

Vi publicerar halvårs- och helårsrapporter, samt marknadsvärde för fastigheterna. Marknadsvärdet uppdateras kvartalsvis eller när fastighetsportföljen ändras.