Rapporter

Här finner du finansiell infromation om Svensk FastighetsFinansiering AB. I december 2016 ändrade bolaget namn från Nya Svensk FastighetsFinansiering AB till Svensk FastighetsFinansiering AB.

Vi publicerar halvårs- och helårsrapporter, samt marknadsvärde för fastigheterna. Marknadsvärdet uppdateras kvartalsvis eller när fastighetsportföljen ändras. SFF - Årsredovisningar och delårsrapporter

SFF - Marknadsvärde fastigheter

Rapporter om marknadsvärde publiceras ej som pressmeddelanden. Dessa uppdateras kvartalsvis eller när fastighetsportföljen förändras.