Kontakt

Välkomna att kontakta oss på Svensk FastighetsFinansiering.
 
Postadress (ny 2019-02-01)
Svensk FastighetsFinansiering AB

c/o Hansan AB

Vasagatan 38, 2 tr
111 20 Stockholm
 
Tel: vxl +46 (0)8 508 906 00
 
Besöks- och leveransadress

Lästmakargatan 20, plan 11, 111 44 Stockholm

Ny besöksadress från 1 april, 2019
Svensk FastighetsFinansiering och Hansan flyttar till nytt kontor på
Vasagatan 38, 2 tr, 111 20 Stockholm
  

 

Claes Helgstrand

FINANS
+46 (0)8 508 906 14
+46 (0)70 557 21 37
claes.helgstrand@hansan.se

Benita Fridholm

EKONOM
+46 (0)8 508 906 15
+46 (0)72 161 46 28
benita.fridholm@hansan.se

Mia Halldén

KOMMUNIKATÖR
+46 (0)8 508 906 00
+46 (0)733 87 18 19
mia.hallden@hansan.se