Kontakt


Välkomna att kontakta oss på Svensk FastighetsFinansiering.
 
Postadress 
Svensk FastighetsFinansiering AB
c/o Hansan AB
Vasagatan 38, 2 tr
111 20 Stockholm
 
Tel: vxl +46 (0)8 508 906 00
 
  

 

Claes Helgstrand

FINANS
+46 (0)8 508 906 14
+46 (0)70 557 21 37
claes.helgstrand@hansan.se

Benita Fridholm

EKONOM
+46 (0)8 508 906 15
+46 (0)72 161 46 28
benita.fridholm@hansan.se