Kontakt

Välkomna att kontakta oss på Svensk FastighetsFinansiering.
 
Postadress
Svensk FastighetsFinansiering AB

c/o Hansan AB

Box 7332

103 90 Stockholm
 
Tel: vxl +46 (0)8 508 906 00
 
Besöks- och leveransadress

Lästmakargatan 20, plan 11
111 44 Stockholm  

 

Claes Helgstrand

FINANS
+46 (0)8 508 906 14
+46 (0)70 557 21 37
claes.helgstrand@hansan.se

Marielle Lundholm

CONTROLLER
+46 (0)8 508 906 15
+46 (0)733 20 61 16
marielle.lundholm@hansan.se

Mia Halldén

KOMMUNIKATÖR
+46 (0)8 508 906 00
+46 (0)733 87 18 19
mia.hallden@hansan.se