Nyhet: 2017-11-30Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-30
Nyhet: 2017-11-20Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-20
Pressmeddelande: 2017-11-20SFF UTÖKAR LÅN 115
Pressmeddelande: 2017-11-10SFF EMITTERAR GRÖNA 2-ÅRIGA OBLIGATIONER – GB1 ENLIGT MOODY’S GREEN BOND ASSESSMENT