Pressmeddelande: 2018-09-20SFF UPPDATERAR SITT GRÖNA RAMVERK
Nyhet: 2018-09-06Marknadsvärde fastigheter per 2018-09-07
Nyhet: 2018-08-28Justering fördelning mellan fast och rörlig ränta
Pressmeddelande: 2018-08-28SFF EMITTERAR GRÖNA OBLIGATIONER OM 920 MKR