Nyhet: 2017-09-25Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-25
Pressmeddelande: 2017-09-08SFF EMITTERAR 2-ÅRIGA OBLIGATIONER
Nyhet: 2017-08-17SFF:s VD "Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan på företagsobligationer"
Nyhet: 2017-07-11Marknadsvärde fastigheter per 2017-07-11