Pressmeddelande: 2018-05-18SFF emitterar obligationer om 754 MKR
Nyhet: 2018-04-25Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-31
Nyhet: 2018-03-20Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20
Nyhet: 2018-03-16Årlig rapport 2017 till investerare