Pressmeddelande: 2019-03-19Handelsbanken Capital Markets nytt emissionsinstitut i SFF:s säkerställda MTN-program
Nyhet: 2019-02-28Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-28
Pressmeddelande: 2019-02-28SFF publicerar årsredovisning för 2018
Pressmeddelande: 2019-02-18SFF emitterar gröna obligationslån