Nyhet: 2017-08-17SFF:s VD "Vi tror på en fortsatt stark efterfrågan på företagsobligationer"
Nyhet: 2017-07-11Marknadsvärde fastigheter per 2017-07-11
Nyhet: 2017-07-10Marknadsvärde fastigheter per 2017-06-30
Pressmeddelande: 2017-06-28SFF UTÖKAR LÅN 114 - ETT GRÖNT OBLIGATIONSLÅN