Årlig rapport investerare

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag årlig rapport till investrare i Gröna obligationer.