Årlig rapport till Investerare

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerar härmed den Årliga rapporten 2019 till våra investerare.