GRÖNT INVESTERARBREV LÅN- 133

Svensk FastighetsFinansiering AB har utökat ett Grönt obligationslån 133, se Brev till investerare 2020-12-03 obl 133