GRÖNT INVESTERARBREV LÅN 138

Svensk FastighetsFinansiering har emitterat Gröna obligationer, se mer i brev till investerare, daterat 2020-12-03