GRÖNT INVESTERARBREV LÅN 139 OCH 140

Svensk FastighetsFinansiering AB har utökat med två Gröna obligationslån 139 och 140, se Brev till investerare 2020-12-14 obl 139, 140