Grönt investerarbrev lån 143

Svensk FastighetsFinansiering AB emitterar ett Grönt obligationslån nr 143. Se mer information i Brev till investerare 2021-09-01 lån 143.