Grönt investerarbrev lån 144

Svensk FastighetsFinansiering AB har emitterat ett Grönt obligationslån nr 144. Se mer information i Brev till investerare 2021-09-01 lån 144.