Grönt investerarbrev lån 144 tranch 2

Svensk FastighetsFinansiering AB har utökat det Gröna obligationslånet nr 144. 

Se mer information i Brev till investerare 2021-09-27 lån 144 tranch 2.