Information om hantering av personuppgifter med anledning av GDPR

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF) och vår service agent Hansan värnar om Din personliga integritet. Den 25:e maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige. Det är anledningen till att vi uppdaterar vår information om hur vi behandlar personuppgifter. Den nya lagen innebär ökade rättigheter mot bolag som hanterar dina personuppgifter. 
 
Vi behandlar personuppgifter som behövs för att Du skall få relevant information från SFF. Främst är det mailadresser, namn, titel, telefonnummer och arbetsgivare som kan lagras hos oss.
 
Om Du inte längre önskar att få information vänligen maila till info@svenskfastighetsfinansiering.se så tar vi bort dina personuppgifter som finns hos oss.
  
För mer information om SFF och hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter, läs vår integritetspolicy på hemsidan eller kontakta Claes Helgstrand, VD, 08-508 906 14 eller Peter Andersson, styrelseordförande, 042-449 22 44.    

Vänliga hälsningar

Svensk FastighetsFinansiering AB