Justering fördelning mellan fast och rörlig ränta

Svensk FastighetsFinansiering AB (SFF), har per 180828 emitterat obligationer om totalt 920 Mkr, fördelningen har ändrats till 600 (650) Mkr med fast ränta om 0,53 %, och till 320 (270) Mkr med 3-mån Stibor plus 0,65 %. Båda obligationslånen förfaller 2020-09-07. Danske Bank har agerat emissionsinstitut i denna transaktion.

Svensk FastighetsFinansiering AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Helgstrand, VD, tel 08-508 906 14
Peter Andersson, Ordförande, tel 042-449 22 44