Marknadsvärde fastigheter per 2017-06-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerar idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-06-30.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.