Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Marknadsvärde fastigheter per 2017-07-11

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag ca kl 09.00 Marknadsvärde fastigheter per 2017-07-11. Därefter har utestående obligationer justerats kl 14:56. Den tillgängliga versionen är rätt.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.