Marknadsvärde fastigheter per 2017-07-11

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag ca kl 09.00 Marknadsvärde fastigheter per 2017-07-11. Därefter har utestående obligationer justerats kl 14:56. Den tillgängliga versionen är rätt.

Rapporten finns här och under rapporter på denna webbplats.