Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-25

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-09-25.

Hansan är service agent för SFF och rapporter finns publicerade under rapporter.