Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.