Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-30

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-11-30.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.