Vi använder cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Om du använder den här webbplatsen innebär det att du godtar att vi skickar cookies till dig. Läs mer om cookies på webbplatsen här.

Låt oss gå vidare

Marknadsvärde fastigheter per 2017-12-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2017-12-31.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.