Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2018-03-20.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.