Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-06

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-06.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.