Marknadsvärde fastigheter per 2019-02-28

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde Fastigheter per 2019-02-28

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.