Marknadsvärde fastigheter per 2019-03-31

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-03-31

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.