Marknadsvärde fastigheter per 2019-05-10

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde per 2019-05-10.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.