Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-02

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-02.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.