Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-25

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-09-25.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.