Marknadsvärde fastigheter per 2019-11-20

Svensk FastighetsFinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2019-11-20

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.