Marknadsvärde fastigheter per 2020-02-28

Svensk Fastighetsfinansiering AB, publicerade idag Marknadsvärde fastigheter per 2020-02-28.

Marknadsvärdet finns också publicerat under rapporter.